Home
Members
Research Programs
Publications
Research News
Achievements
Gallery
Recruitment
Research group members
Leader
 
Weishen Yang

Chair Professor, Distinguished Young Scholars Recipients
E-mail: yangws@dicp.ac.cn
Personal Webpage

简历
Faculty
 
Xuefeng Zhu
Professor
Deputy group leader
Research Interest: Inorganic membranes, membrane catalysis, gas separation, electrocatalysis
E-mail: zhuxf@dicp.ac.cn
简历
 
Rui Cai
Professor
Research Interest: Electrochemistry, membrane separation
E-mail: cairui@dicp.ac.cn
简历
 
Wenling Chu
Professor
Research Interest: Selective oxidation of light alkanes
E-mail: cwl@dicp.ac.cn
简历
 
Hongxin Wang
Professor
Research Interest: Selective oxidation of light alkanes
E-mail: wanghx78@dicp.ac.cn
简历
 
Hongbo Li
Professor
Research Interest: Inorganic membranes
E-mail: lihb@dicp.ac.cn
简历
 
Yujie Ban

Professor
Research Interest: Micro/nano egnieering of molecular sieve membranes; Metal-organic framework membranes; Zero-dimensional supramolecule array membranes; Hydrogen-bonded organic membranes; Hybrid membranes; Porous liquid membranes
E-mail: yjban@dicp.ac.cn

简历
 
Weiping Wang
Associate Professor
E-mail: wpwang2000@dicp.ac.cn
简历
 
Guangqi Zhu
Associate Professor
Research Interest: Synthesis of industrial-scale zeolite membranes
E-mail: zhugq@dicp.ac.cn
简历
 
Yuan Peng
Associate Professor
Research Interest: Two-dimensional materials for membranes-based molecular separation process
E-mail: pengyuan@dicp.ac.cn
简历
 
Peng Zhang

Associate Professor
Research Interest: high temperature mixed conductor membrane reactors
E-mail: zhangp@dicp.ac.cn
简历
 
Kaiyue Zhu

Associate Professor
Research Interest: Aqueous Zn-based batteries
E-mail: zky218@dicp.ac.cn
简历
 
Jie Liu
Senior Engineer
Research Interest: Inorganic membranes
E-mail: liujie@dicp.ac.cn
简历
 
Ziyi Hu
Senior Engineer
Research Interest: Industrial applications of zeolite membranes
E-mail: huziyi@dicp.ac.cn
简历
 
Zhongwei Cao
Engineer
Research Interest: Preparation of ceramic membranes
E-mail: linyicaozw@dicp.ac.cn
简历
 
Hongkui Wang
Engineer
Research Interest: Catalysts research and development
E-mail: wanghk@dicp.ac.cn
简历
 
Qingqiang Li
Engineer
Research Interest: The industrial scale-up of alkane oxidation catalysts
E-mail: liqingqiang@dicp.ac.cn
简历
 
Xu Li
Engineer
Research Interest: Catalysts research and development
E-mail: lixu@dicp.ac.cn
简历
 
Yanchun Liu
Engineer
Research Interest: Catalysts research and development
E-mail: liuyanchun@dicp.ac.cn
简历
 
Zhengqi Liang
Engineer
Research Interest: Inorganic membranes
E-mail: zqliang@dicp.ac.cn
简历
 
Chunlei Gan
Research Assistant
E-mail: ganchunlei@dicp.ac.cn
简历
 
Liang Cao
Research Assistant
Research Interest: Catalysts research and development
E-mail: caoliang@dicp.ac.cn
简历
Post Docs
 
Lun Shu
Ph D
Research Interest: MOF membranes
E-mail: kunlun@dicp.ac.cn
简历
 
Liangliang Liu
Ph D
Research Interest: Metal-organic framework membranes: preparation and application
E-mail: liuliangliang@dicp.ac.cn
简历
Students
 
Wenhao Zhang
Ph.D. Candidate
Research Interest: Electro-synthesis of ammonia
E-mail: wenhaozhang@dicp.ac.cn
简历
 
Bingjie Pang
Ph.D. Candidate
Research Interest: CO2 electrochemical reduction
E-mail: pangbj@dicp.ac.cn
简历
 
Yuecheng Wang
M.S. Candidate
Research Interest: Metal-organic framework membranes
E-mail:wangych@dicp.ac.cn
简历
 
Liming Zhang
M.S. Candidate
Research Interest: CO2 electrochemical reduction in proton conducting solid oxide cells
E-mail:zhangliming@dicp.ac.cn
简历
 
Xinjing Zhang
M.S. Candidate
Research Interest: Membrane separation
E-mail: zhxj@dicp.ac.cn
简历
 
Chenyu Zhu
M.S. Candidate
Research Interest: Metal-organic framework membranes
E-mail: zhucy@dicp.ac.cn
简历
 
Hanmiao Yang
​Ph.D. Candidate
Research Interest: Anode modification in aqueous zinc ionic battery
E-mail: yhm7474740@dicp.ac.cn
简历
 
Jiayi Liu
M.S. Candidate
Research Interest: Metal-organic framework membranes for liquid separation
E-mail: liujy504@dicp.ac.cn
简历
 
WeiKang Jiang
M.S.Candidate
Research Interest: Aqueous Zn-Ion Batteries
E-mail:jiangweikang@dicp.ac.cn
简历
 
WeiLi Xie
M.S.Candidate
Research Interest: Anode protection and modification of aqueous zinc based batteries under alkaline conditions
E-mail: xieweili@dicp.ac.cn
简历
 
QiuXia Feng
Ph. D. Candidate
Research Interest: Proton conducting ceramics
E-mail:fengqx5@dicp.ac.cn
简历
 
Weijian Li
M.S.Candidate
Research Interest: aqueous Zn-ion batteries
E-mail:liwj@dicp.ac.cn
简历
 
Chenchen Gao
M.S.Candidate
Research Interest:Perovskite adsorbent for oxygen production
E-mail:gaocc504@dicp.ac.cn
简历
 
Kun Li
M.S.Candidate
Research Interest: Two-dimensional covalent organic frameworks membrane
E-mail: likun29@dicp.ac.cn
简历
 
Yaohui Zhang
M.S.Candidate
Research Interest: molecular sieve membranes
E-mail: zhangyaohui@dicp.ac.cn
简历
 
Manxia Ma
M.S.Candidate
Research Interest:Zinc ion battery
E-mail:mxma@dicp.ac.cn
简历
 
Yongzheng Zhao
M.S.Candidate
Research Interest:Propane dehydrogenation to propylene
E-mail:zhaoyz@dicp.ac.cn
简历
 
Cunzi Wei
M.S.Candidate
Research Interest:Propane dehydrogenation to propylene
E-mail:weicz@dicp.ac.cn
简历
 
Dandan Qin
M.S.Candidate
Research Interest:Propane dehydrogenation to propylene
E-mail:qindd880@163.com
简历
 
Lingli Zhao
简历
 
Guohang Duan
M.S.Candidate
Research Interest: Electrocatalysis
E-mail: duanguohang@dicp.ac.cn
简历
 
Wentai Hu
M.S.Candidate
Research Interest: Applications of MOF in various separation systems
E-mail: huwentai@dicp.ac.cn
简历
 
Xingying Wang
简历
Alumni List
Graduate Students   Visiting Scholars

Xiaochun Xu
Shengling Liu
Zongping Shao
Yuhong Zhang
Jianhua Tong
Ping Yang
Xiulian Pan
Nan Yao
Hongbo Li
Xiaobo Chen
Xiaomin Fang
Guangtao Li
Ran Ran
Haihui Wang
Baichun Zhu
Rui Cai
Hui Lu
Aisheng Huang
Weiping Wang
Hongjuan Zhu
Wenliang Zhu
Hongliang Chen
Yanshuo Li
Yuxin Jia
Haizhou Zhang
Limin Zhang
Xuefeng Zhu
Zhonghua Deng
Wei Han
Baofeng Ji
Hongxin Wang
Jibo Wang
Xiaoliang Zhang
Qiming Li
Shumin Sun
Lixia Wang
Shuliang Xu
Shijing Zhan
Han Zhou
Guangqi Zhu
Yi Liu
Huanying Liu
Xinlei Liu
Yujie Ban
Yan Liu
Yuan Peng
Tongwen Yu
Hua Jin
Wenmei Jiao
Kaiyue Zhu
Ziyi Hu

Jingfang He 
Wenping Li
Lili Cai

Tong Zheng

Yue Zhu

Lixiao Zhang

Ang Guo

Wenwen Yu

Shiqing Hu

Pengyuan Wang

Fang Shi

Meng Zhao

Na Cao

Yue Zhu

Yingwu Zhou

Jingyi Wang


 
Prof. Jerry YS Lin
Prof. Yushan Yan
Prof. Chunshan Song
Prof. Jianhua Tong
Prof. Ryan P. O’Hayre
Prof. V.V. Kharton

Postdocs
Dr. Wenling Chu
Dr. Siwen Li
Dr. Zengqiang Deng
Dr. M. Rebeilleau-Dassonneville (France)
Dr.  Helge Bux (Germany)
 
 
 
 
 
 


Home / Members / Research Programs / Publications / Research News / Achievements / Gallery / 催化国家重点实验室 / 大连化学物理研究所 / 中国科学院

Copyright ©  Membrane Catalysis and New Catalytic Materials, State Key Laboratory of Catalysis. All Rights Reserved.