Home
Members
Research Programs
Publications
Research News
Achievements
Gallery
Recruitment
Research group members
Leader
 
Weishen Yang

Chair Professor, Distinguished Young Scholars Recipients
E-mail: yangws@dicp.ac.cn
Personal Webpage

Curriculum vitae
Faculty
 
Xuefeng Zhu
Professor
Deputy group leader
Research Interest: Inorganic membranes, membrane catalysis, gas separation, electrocatalysis
E-mail: zhuxf@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Rui Cai
Professor
Research Interest: Electrochemistry, membrane separation
E-mail: cairui@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Wenling Chu
Professor
Research Interest: Selective oxidation of light alkanes
E-mail: cwl@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Hongxin Wang
Professor
Research Interest: Selective oxidation of light alkanes
E-mail: wanghx78@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Hongbo Li
Professor
Research Interest: Inorganic membranes
E-mail: lihb@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Weiping Wang
Associate Professor
E-mail: wpwang2000@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Guangqi Zhu
Associcate Professor
Research Interest: Synthesis of industrial-scale zeolite membranes
E-mail: zhugq@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Yujie Ban

Associate Professor
Research Interest: Molecular sieving membranes
E-mail: yjban@dicp.ac.cn

Curriculum vitae
 
Yuan Peng
Associate Professor
Research Interest: Two-dimensional materials for membranes-based molecular separation process
E-mail: pengyuan@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Peng Zhang

Associate Professor
Research Interest:
E-mail: zhangp@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
You Cong
Senior Engineer
Research Interest: Inorganic membranes
E-mail: congyou@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Jie Liu
Senior Engineer
Research Interest: Inorganic membranes
E-mail: liujie@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Ziyi Hu
Senior Engineer
Research Interest: Industrial applications of zeolite membranes
E-mail: huziyi@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Hongkui Wang
Engineer
Research Interest: Catalysts research and development
E-mail: wanghk@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Qingqiang Li
Engineer
Research Interest: The industrial scale-up of alkane oxidation catalysts
E-mail: liqingqiang@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Zhongwei Cao
Engineer
Research Interest: Preparation of ceramic membranes
E-mail: linyicaozw@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Xu Li
Engineer
Research Interest: Catalysts research and development
E-mail: lixu@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Yanchun Liu
Engineer
Research Interest: Catalysts research and development
E-mail: liuyanchun@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Zhengqi Liang
Engineer
Research Interest: Inorganic membranes
E-mail: zqliang@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Chunlei Gan
Research Assistant
E-mail: ganchunlei@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
Post Docs
 
Pengyuan Wang
Ph D
Research Interest: Two-dimensional covalent organic frameworks membranes for separation process
E-mail: wangpy@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Lili Cai
Ph D
Research Interest: Selective oxidation of light alkanes
E-mail: cailili@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
Students
 
Ang Guo
Ph. D. Candidate
Research Interest: Gas separation mixed matrix membrane
E-mail: guoangde@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Kun Yang
Ph. D. Candidate
Research Interest: MOFs membranes for gas separation
E-mail: yangkun@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Rui Yao
Ph. D. Candidate
Research Interest: Membrane for separation
E-mail: yaorui@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Lixiao Zhang
Ph. D. Candidate
Research Interest: CO2 electrochemical reduction
E-mail: zhanglx1991@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Yue Zhu
Ph. D. Candidate
Research Interest: Kinetic study for oxygen transport
E-mail: zhuyue@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Shiqing Hu
Ph. D. Candidate
Research Interest: Solid oxide electrolysis cells
E-mail: hsq2015@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Na Cao
Ph. D. Candidate
Research Interest: Synthesis and application of new MOF membranes
E-mail: caona@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Fang Shi
Ph. D. Candidate
Research Interest: Zn-air battery
E-mail shifang@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Yingwu Zhou
Ph. D. Candidate
Research Interest: Separation of platform chemicals; MOF membranes
E-mail: ywzhou@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Meng Zhao
Ph.D. Candidate
Research Interest: Molecular-Sieve Membranes: Construction and Application
E-mail: zhaozh@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Hongling Song
Ph.D. Candidate
Research Interest: Two-dimensional Metal-organic frameworks materials
E-mail: shl504@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Jingyi Wang
Ph.D. Candidate
Research Interest: Low temperature and stable oxygen-permeable membrane material for hydrogen separation
E-mail: wangjingyi@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Wenhao Zhang
Ph.D. Candidate
Research Interest: Electro-synthesis of ammonia
E-mail: wenhaozhang@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Bingjie Pang
Ph.D. Candidate
Research Interest: CO2 electrochemical reduction
E-mail: pangbj@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Wenwen Yu
M.S. Candidate
Research Interest: Heterogeneous catalytic
E-mail: vivien@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Yuecheng Wang
M.S. Candidate
Research Interest: Metal-organic framework membranes
E-mail:wangych@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Liming Zhang
M.S. Candidate
Research Interest: CO2 electrochemical reduction in proton conducting solid oxide cells
E-mail:zhangliming@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Luolin Yang
M.S. Candidate
Research Interest: Mixed ionic-electronic conducting oxygen permeable membrane
University: Dalian University of Technology (joint training)
E-mail: yangll@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Wei Liu
M.S. Candidate
Research Interest: Mixed matrix membranes
University: Liaoning Shihua University (joint training)
E-mail: leifid1001@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Yue Ma
M.S. Candidate
Research Interest: Selective oxidation of isobutane to methacrylic acid
University: Mudanjiang Normal University (joint training)
E-mail: mayue@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
 
Qi Zhou
M.S. Candidate
Research Interest: Heterogeneous catalysis
University: Mudanjiang Normal UniversHeterogeneous catalyticity (joint training)
E-mail: zhouqi@dicp.ac.cn
Curriculum vitae
Alumni List
Graduate Students   Visiting Scholars

Xiaochun Xu
Shengling Liu
Zongping Shao
Yuhong Zhang
Jianhua Tong
Ping Yang
Xiulian Pan
Nan Yao
Hongbo Li
Xiaobo Chen
Xiaomin Fang
Guangtao Li
Ran Ran
Haihui Wang
Baichun Zhu
Rui Cai
Hui Lu
Aisheng Huang
Weiping Wang
Hongjuan Zhu
Wenliang Zhu
Hongliang Chen
Yanshuo Li
Yuxin Jia
Haizhou Zhang
Limin Zhang
Xuefeng Zhu
Zhonghua Deng
Wei Han
Baofeng Ji
Hongxin Wang
Jibo Wang
Xiaoliang Zhang
Qiming Li
Shumin Sun
Lixia Wang
Shuliang Xu
Shijing Zhan
Han Zhou
Guangqi Zhu
Yi Liu
Huanying Liu
Xinlei Liu
Yujie Ban
Yan Liu
Yuan Peng
Tongwen Yu
Hua Jin
Wenmei Jiao
Kaiyue Zhu
Ziyi Hu
Wenping Li
Lili Cai

Tong Zheng

 
Prof. Jerry YS Lin
Prof. Yushan Yan
Prof. Chunshan Song
Prof. Jianhua Tong
Prof. Ryan P. O’Hayre
Prof. V.V. Kharton

Postdocs
Dr. Wenling Chu
Dr. Siwen Li
Dr. Zengqiang Deng
Dr. M. Rebeilleau-Dassonneville (France)
Dr.  Helge Bux (Germany)
 
 
 
 
 
 


Home / Members / Research Programs / Publications / Research News / Achievements / Gallery / State Key Laboratory of Catalysis / Dalian Institute of Chemical Physics / Chinese Academy of Sciences

Copyright ©  Membrane Catalysis and New Catalytic Materials, State Key Laboratory of Catalysis. All Rights Reserved.